aida model

Čo je to AIDA?

Čo je to AIDA model? AIDA model je proces marketingovej komunikácie, ktorý z človeka nepoznajúceho váš produkt spraví nakoniec pravidelného zákazníka. Skratka AIDA je anglickou skratkou a znamená: Attention (pozornosť) Interest (záujem) Desire (túžba) Action (akcia) AIDA model  po praktickej stránke zobrazuje pocity, ktoré ak u spotrebiteľa úspešne vzbudíte- predáte. Vyvolať u spotrebiteľa každý ďalší pocit je náročnejšie, preto…