aida model

Čo je to AIDA model?

AIDA model je proces marketingovej komunikácie, ktorý z človeka nepoznajúceho váš produkt spraví nakoniec pravidelného zákazníka. Skratka AIDA je anglickou skratkou a znamená:

  • Attention (pozornosť)
  • Interest (záujem)
  • Desire (túžba)
  • Action (akcia)

AIDA model  po praktickej stránke zobrazuje pocity, ktoré ak u spotrebiteľa úspešne vzbudíte- predáte. Vyvolať u spotrebiteľa každý ďalší pocit je náročnejšie, preto sa každým krokom zužuje počet potenciálnych zákazníkov. Aj keď je AIDA marketingovým modelom, ktorého vznik siaha až do 19-teho storočia, dobre funguje aj v dnešnom svete. Ide teda o skvele fungujúci a jednoduchý marketingový vzorec .

Attention (pozornosť)

Prvým krokom je získanie pozornosti. Ak vám spotrebiteľ nevenuje pozornosť, je priam nemožné ho presvedčiť, že to čo ponúkate je pre neho skvelé. Preto najprv získajte jeho pozornosť. Dokážete to chytľavými, správnymi slovami alebo lákavými obrázkami.

Interest (záujem)

Skvele, už máte jeho pozornosť. Teraz musí prejaviť záujem o váš produkt. Najlepšou cestou k vzbudeniu jeho záujmu je prezentácia výhod a skvelých vlastností produktu.

Desire (túžba)

Potenciálny zákazník vám venuje pozornosť a o váš produkt sa zaujíma. Cez to všetko možno ešte stále necíti túžbu si váš produkt kúpiť. Ukážte mu, ako váš produkt vyrieši jeho problém, ako mu vylepší život po praktickej stránke. Pohrajte sa s jeho predstavivosťou.

Action (akcia)

Ak potenciálny zákazník túži po vašom produkte, čo mu ešte bráni? Dôkladne sa zamyslite. Môže ísť o emocionálne, alebo racionálne proti. Spotrebiteľ chce mať istotu, že váš produkt je správna voľba.

 

AIDA model v praxi:

Porovnaním AIDA modelu s vašim marketingom, môžete odhaliť kritické nedostatky vo vašej marketingovej komunikácií. Málokto pozná váš produkt? -nedostatočne budíte ich pozornosť, spravte váš prejav zaujímavejší. Poznajú váš skvelý produkt, no stále nenakupujú? -ukážte im, ako sa im vďaka vášmu produktu zlepšia životy.

Ak však máte ďalšie otázky ohľadom využitia modelu AIDA, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.