priamy marketing

Takto sa priamy marketing nerobí!

V predchádzajúcom článku s názvom: „Takto funguje priamy marketing!“ sme vám predstavili kroky, vďaka ktorým môže byť priamy marketing  vašou najsilnejšou zbraňou. Považujeme za našu povinnosť prezentovať priamy marketing aj zo strany druhej. Z akej?  Čo by ste robiť určite nemali. Mnohí podnikatelia budú ohŕňať nosom a tvrdiť, že stačí vedieť ako veci fungujú. Lenže to niekedy nestačí. Priamy…

priamy marketing

Takto funguje priamy marketing!

E-maily, telefonáty, pošta sú práve tie marketingové kanály, ktoré vám nemusia získať ani jedného zákazníka. Ani vrátiť čo i len euro, ktoré ste do nich investovali. Možno ste to zažili aj na vlastnej koži. A možno práve kvôli tomu hľadáte teraz na nete informáciu, že maily, telefonáty a pošta sú niečím už absolútne zbytočným. Chcete si potvrdiť, že…

Virálny marketing

Virálny marketing: Publikujete chytľavé veci?

Musí byť váš odkaz alebo príspevok na sociálnej sieti virálny aby bol efektívny? Ako veľmi musia byť odkazy a príspevky „nákazlivé“ ? Virálny marketing. Vidíme to priam neustále- istý obsah sa stane „virálny“. Zachytáva pozornosť ľudí a šíri sa rýchlo. V niektorých prípadoch sa takýto obsah šíri aj dlho po tom, ako bol publikovaný. Ak je váš obsah…

spokojnost zakaznika

100% spokojnosť zákazníka- tipy ako ju dosiahnuť

Stopercentnú spokojnosť zákazníka môžeme definovať viacerými spôsobmi. Vo všeobecnosti je to veľmi jednoduché- zákazníkovi vaša značka musí spôsobovať radosť. Zámerne spomíname značku a nie konkrétny produkt, nakoľko značka má vo svojej podstate obsiahlejšie pôsobenie . Cesta k 100% spokojnosti zákazníka začína v momente, keď sa zákazník rozhodne, že si zaobstará istý produkt. Teraz zákazník ešte…

spokojny zakaznik

Spokojný zákazník ako marketingová zbraň

V dnešnom svete plnom konkurencie, je najdôležitejšie využiť potenciál každej jednej fungujúcej marketingovej stratégie. Od rozmachu internetu máte prakticky konkurentov všade. Konkurenčný boj začína mať globálny charakter. S neustálym príchodom inovácií je však veľmi zložité aplikovať všetky marketingové metódy. Jednou z efektívnych marketingových metód je tzv. „customer marketing“. Jeho mechanizmus spočíva v tom, že vaši zákazníci robia marketing za…

aida model

Čo je to AIDA?

Čo je to AIDA model? AIDA model je proces marketingovej komunikácie, ktorý z človeka nepoznajúceho váš produkt spraví nakoniec pravidelného zákazníka. Skratka AIDA je anglickou skratkou a znamená: Attention (pozornosť) Interest (záujem) Desire (túžba) Action (akcia) AIDA model  po praktickej stránke zobrazuje pocity, ktoré ak u spotrebiteľa úspešne vzbudíte- predáte. Vyvolať u spotrebiteľa každý ďalší pocit je náročnejšie, preto…

segmentacia trhu

Segmentácia trhu: Áno alebo nie?

Čo je to segmentácia trhu? Ide o rozčlenenie trhu na rôzne skupiny kupujúcich, ktoré požadujú rozdielne produkty, alebo marketingové aktivity. Následne sa segmenty prakticky stávajú samostatnými cieľovými skupinami (aj keď sa ich potreby nemusia výrazne líšiť). Segmentácia trhu má za úlohu vytvoriť cielený marketing pre každú cieľovú skupinu. Šitý na mieru pre konkrétnu cieľovú skupinu.   Oplatí…