Vydavateľsto PROHU vzniklo, keď sme zistili, že na pultoch kníhkupectie chýba odborná literatúra zo špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce,…. . Preto sme vydali niekoľko titulov z daných oblastí

Vydavateľstvo spracuje text, obrázky, foto, pripravý do tlače, zabezpečí ISBN, recenzentov, tlač, rozosielanie povinných výtlačkov.

V prípade záujmu neváhajte kontaktujte nás