reklama na facebooku

Reklama na Facebooku: Efektívne stratégie

Mnoho marketérov považuje sociálnu sieť Facebook za úplnú zbytočnosť. Vo veľa prípadoch je to aj pravdou. A to preto, lebo väčšina z nich vo svojej stratégií nepoužíva správne postupy priameho marketingu (ak vôbec nejakú stratégiu majú). Reklama na Facebooku môže byť však veľmi efektívnym prostriedkom zvyšovania vášho zárobku. Poďme sa pozrieť ako aplikovať kľúčové stratégie marketingu na Facebooku:…