segmentacia trhu
Čo je to segmentácia trhu?

Ide o rozčlenenie trhu na rôzne skupiny kupujúcich, ktoré požadujú rozdielne produkty, alebo marketingové aktivity. Následne sa segmenty prakticky stávajú samostatnými cieľovými skupinami (aj keď sa ich potreby nemusia výrazne líšiť). Segmentácia trhu má za úlohu vytvoriť cielený marketing pre každú cieľovú skupinu. Šitý na mieru pre konkrétnu cieľovú skupinu.

 

Oplatí sa riešiť segmentáciu trhu?

Krátka odpoveď:

Ak nie ste monopolom, alebo mega-spoločnosťou, určite áno.

 

Dlhšia odpoveď:

Ak chcete navrhnúť čo najefektívnejšiu marketingovú stratégiu pre vašu spoločnosť, segmentácia trhu je nevyhnutnosťou. Takýmto selektívnym prístupom dokážete zabezpečiť potreby každého jedného segmentu trhu v čo najvyššej miere.

Predstavte si, že by ste sa stali jedného dňa učiteľmi. A riaditeľ by vám dal len jednu úlohu: učiť študentov. Určite by ste mu položili zopár otázok. V ktorom ročníku sú moji študenti? Aké predmety ich budem učiť? Kedy končia, začínajú hodiny a podobne. Ak sa však nebudete tieto otázky pýtať, nebudete absolútne vedieť, čo konkrétne máte robiť. Rovnakou dilemou prechádzajú aj spoločnosti. Ak im  je segmentácia trhu cudzia, nebudú vedieť komu majú predávať a akým spôsobom. Bez segmentácie je vaša cieľová skupina len masou ľudí a nikdy žiaľ nebudete vedieť ako sa zamerať na tých správnych.

Dali sme pre vás dohromady zopár výhod, ktoré vám segmentácia trhu prinesie:

 

  • Sústredenie sa na správny smer vašej spoločnosti

Segmentácia trhu je efektívnou metódou, ako sa vaša spoločnosť môže začať uberať správnym smerom. Budete sa sústrediť lepšie a na správnych miestach, vďaka čomu budete ziskovejší. Napríklad viaceré automobilky sa začali zameriavať na menšie autá (segment menších áut). Na prvý pohľad to nemusí znamenať nič, no ide o cielenie, ktoré im prinešie vyššiu ziskovosť, ako keby sa zaoberali trhom komplexne. Vývojom doby sa však nové segmenty neustále objavujú a spoločnosti sa ich snažia čo najlepšie obsluhovať (niektoré veľmi úspešne). Príkladom môže byť TESLA.

 

  • Zlepšenie konkurencieschopnosti

Prirodzene, ako sa vyvinie vaše zameranie, porastie vaša konkurencieschopnosť. Ak sa napríklad zameriate na teenagerov, odozva na vašu spoločnosť a jej identitu zo strany teenagerov bude veľmi vysoká. Môže sa zvýšiť váš podiel na trhu a riziko výskytu silného konkurenta bude nízke. Zlepšenie konkurencieschopnosti sa prejaví aj oddanosti zo strany vašej klientely.

 

  • Expanzia na trhu

Segmentácia trhu zameraná na geografiu je krokom, ktorý vám môže priniesť expanziu hneď. Ak je vaša trhová stratégia založená na geografii, môžete expandovať prakticky okamžite na to konkrétne územie, ktorej sa segmentácia týka. Rovnako to platí aj v prípade, ak sa zameriavate na zákazníkov na základe demografických údajov. Segmentácia trhu zohráva v expanzii nenahraditeľnú rolu. Nemôžete expandovať, pokiaľ neviete s akým segmentom zákazníkov sa stretnete.

 

  • Lepšia komunikácia

Reklama a spôsob komunikácie sú stabilné prvky marketingového mixu. Tieto prvky sú priamo zodpovedné za efektivitu vášho marketingu. Komunikácia spoločnosti s trhom musí súhlasiť s potrebami na cielenom trhu. Ak potrebujete cielený trh, segmentácia je nevyhnutná.  A efektívna komunikácia nie je možná pokiaľ nepoznáte váš cieľový trh. Predstavte si, že  by ste mali vysvetliť človeku, ktorého nevidíte, čo je to politika. Určite by ste začali vysvetľovať akým spôsobom prebieha, aký má účel, kto je vedúcou stranou, ako je to v iných krajinách a podobne. Počas vysvetľovania však zistíte, že komunikujete so  6 ročným dieťaťom. Má nejaký význam mu to vôbec vysvetľovať? Toto je presným príkladom, prečo je správna komunikácia závislá od segmentácie. Pokiaľ nerozumiete vášmu segmentu na trhu, akú má demografiu, psychológiu- ako môžete naformulovať efektívnu komunikáciu?

 

  • Nárast ziskovosti

Segmentácia trhu zvyšuje konkurencieschopnosť, oddanosť k vašej spoločnosti, značke, efektivitu komunikácie. Ak teda pozitívne ovplyvňuje mnoho faktorov vášho biznisu, rozhodne má priamy vplyv aj na ziskovosť  vašej spoločnosti. Videli ste niekedy ľudí, ktorí by sa snažili vyjednávať v obchode Adidas, alebo Mercedes-Benz? Nie. Jedným výrazným prvkom marketingu týchto silných spoločností je práve segmentácia trhu. V skutočnosti sú však v segmentoch trhu, v ktorých vyjednávanie zo strany cieľovej skupiny absentuje. A všetci dobre vieme, že vykazujú vysokú ziskovosť.

 

Segmentácia trhu je niečím, čo naša marketingová agentúra odporúča a aj používa v praxi pre našich klientov.