spokojny zakaznik

Spokojný zákazník ako marketingová zbraň

V dnešnom svete plnom konkurencie, je najdôležitejšie využiť potenciál každej jednej fungujúcej marketingovej stratégie. Od rozmachu internetu máte prakticky konkurentov všade. Konkurenčný boj začína mať globálny charakter. S neustálym príchodom inovácií je však veľmi zložité aplikovať všetky marketingové metódy. Jednou z efektívnych marketingových metód je tzv. „customer marketing“. Jeho mechanizmus spočíva v tom, že vaši zákazníci robia marketing za…